Mše svatá je v kapli sloužena každou první neděli v měsíci,

na Boží hod vánoční a Boží hod velikonoční.

Příští mše svatá bude …………….2020 v 10.30.

Následuje mše svatá ……………..2020 v 10.30

ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB

Vedení Římskokatolických farností Horní Sloupnice a České Heřmanice oznamuje, že se na základě rozhodnutí diecézního biskupa ze dne 12. března 2020, a to počínaje tímto datem až do odvolání, ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Věřící v tomto období nejsou vázáni povinností fyzické účasti na nedělní bohoslužbě, nicméně je jim doporučeno sledovat přenos bohoslužby prostřednictvím veřejných médií, vykonat duchovní svaté přijímání a zapojit se do modliteb za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu pro nemocné a pro ty, kdo o ně pečují.

Na mešní úmysly zapsané v intenčních denících se pokusím podle možností odsloužit soukromé mše sv.

Volby do pastorační rady farnosti se odkládají.

Datum bude ohlášeno.

V Kristu Váš

+ P. Tomáš Reschel

Administrátor

IMG_6194IMG_1965
IMG_1929