Tradiční hudební slavnosti „Putování za studánkami“, které se ve Vlčkově konají každou poslední květnovou sobotu už od roku 1983. Hudební skladatel Bohuslav Martinů složil v roce 1955 kantátu na slova básníka Miloslava Bureše „Otvírání studánek“. Námětem je lidový zvyk čistění studánek zde ve Vlčkově (někdy je tento zvyk nesprávně přisuzován na Vysočinu). Tento zvyk popsal básníkovi zdejší učitel Josef Karel. Každoročně po provedení kantáty putují desítky lidí do romantického lesního údolí Vlčkovského potoka až k lesním studánkám. Letošní termín konání je 1.6.2019.

dsc_0484_1

IMG_4139

IMG_4143

IMG_4146

IMG_4132

IMG_4136

IMG_4126

IMG_4144

 

V sobotu 1. června vás prostě čeká ve Vlčkově další ročník Putování za studánkami. Ve 13 hodin pozve litomyšlský Sbor paní a dívek zájemce do okolních luk na procházku okořeněnou lidovými písněmi, ve 14:30 tradičně zazní kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Letos v podání Brněnského akademického sboru.

Odpolední program bude pokračovat „na pěknú notečku“, tedy folklórem v podání Olgy Baričičové a jejich kamarádů. Se soumrakem se na vlčkovské návsi rozhoří táborák doprovázený hudbou.

Pořadatelé – Smetanův dům Litomyšl a obec Vlčkov – slibují sluníčko, čeká vás tedy příjemný, pohodový den. Teď už jen nezapomenout a doufat, že vám do toho „nic nevlítne“.

vstup volný

 

Program

13.00 – Obchůzka pramenů v lukách a v lese, provází Sbor paní a dívek

13.00 – 17.00 Výstava obrazů s tematikou Litomyšle a blízkého okolí 
s výtvarnými aktivitami a doprovodným programem pro děti i dospělé v chaloupce nad návsí

14.30 – Slavnostní koncert
Bohuslav Martinů: Mikeš z hor
 
(H 375) kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek (H. 354) kantáta pro soprán, alt, baryton, recitátora, ženský sbor a doprovod

15.30 – Olga Baričičová a kamarádi
18.00 – Program zakončíme tradičním táborákem 
s hudbou k poslechu i tanci

Účinkují:
1. housle: Jan Rybka
2. housle: Irena Hůrková
viola: Valérie Chomaničová
klavír: Zuzana Krumlová

soprán: Jana Vondrů
baryton: Leoš Krejčí
tenor: Pavel Valenta
recitace: Jiří Klecker

Sbor paní a dívek
sbormistryně  Petra Kubátová Šišková

Brněnský akademický sbor
Taneční soubor ZUŠ Blansko
choreografie – Iva Kulíková
dirigent – Dominik Pernica