Tradiční hudební slavnosti „Putování za studánkami“, které se ve Vlčkově konají každou poslední květnovou sobotu už od roku 1983. Hudební skladatel Bohuslav Martinů složil v roce 1955 kantátu na slova básníka Miloslava Bureše „Otvírání studánek“. Námětem je lidový zvyk čistění studánek zde ve Vlčkově (někdy je tento zvyk nesprávně přisuzován na Vysočinu). Tento zvyk popsal básníkovi zdejší učitel Josef Karel. Každoročně po provedení kantáty putují desítky lidí do romantického lesního údolí Vlčkovského potoka až k lesním studánkám.

dsc_0484_1

Letošní Putování za studánkami se konalo 2.6.2018.

Zde je k dispozici program